SaaS HW Devices


Snapshell R2v2HW-MEDSAAS-SDK
SnapR2v2HW-MEDSAAS-SDK
SaaS subscription per Device Required
SnapR2v2-HW-Saas
SaaS subscription per Device Required for Modernizing Medicine
SnapR2v2 MEDHW-SaaS-ModMed
SaaS subscription per Device Required for TSD
SnapR2v2 HW-SaaS-TSD